Stressreducerande träning online

För hjärnor som både vill prestera och må gott.
Onelinekurser i mental ergonomi och mindfulness, med varaktiga resultat.
Perfekt för både enskilt deltagande och grupper att köra t. ex. vid arbete hemifrån.

Mental Ergonomi

SEK295.00 4 tim

3 veckor; Fokus - en byggsten för hjärnan

SEK550.00 15 tim

7 veckor; Mindfulness & uppmärksamhetsträning

SEK295.00 4 tim

3 veckor; Chilla - din hjärna kommer att tacka dig

SEK295.00 4 tim

3 veckor; Planera utifrån hur hjärnan vill ha det

SEK750.00 12 tim

9 veckor; Mental Ergonomi för prestation och välmående

Loading...