Stressreducerande träning online

För hjärnor som både vill prestera och må gott.
Onelinekurser i mental ergonomi och mindfulness, med varaktiga resultat.
Perfekt för både enskilt deltagande och grupper vid hemarbete.

Mental Ergonomi gör modern hjärnforskning användbar i vardagen

Mental Ergonomi bygger på forskning och erfarenhet och hjälper hjärnan att stärka sin organisatoriska och sociala förmåga i vardagen. Det går ut på att lära sig att agera lite mer utifrån hur hjärnan vill ha det i det rika utbud av intryck som vi ställs inför dagligen. Träningen sker i den egna vardagen ger därför direkt effekt. Vi erbjuder enskild träning samt träning för grupper på arbetsplatser.

Hur funkar det?

Mental Ergonomi vänder sig till de som vill orka prestera utan att ta kål på sig. I träningen används verktyg som planering, fokusering, pauser med och utan mindfulness, återhämtning, empati, respekt etcetera. Kognitiva funktioner som vi vet stärker hjärnan och reducerar stress.

​Vi arbetar mycket utifrån tanken idag när vi planerar, administrerar, analyserar, kreerar, interagerar etc. Dessa kognitiva funktioner utförs till stor del av vår exekutiva hjärna (PFC), som har begränsade resurser och som vi sliter hårt på. Det gör att vår sociala hjärna (ASSAR) blir känsligare och lättare går igång på de hot som sköljer över oss.

Träningen i mental ergonomi syftar till stor del på att skapa arbetsro för och öka resurserna i vår exekutiva hjärna. Det är fullt möjligt tack vare hjärnans plasticitet. Hjärnan är ingen muskel men den går att stärka genom träning, precis som vi styrketränar våra muskler. Det gäller att träna på rätt saker, kontinuerligt och fokuserat i vardagen. Det ger stora mentala fördelar att ge hjärnan näring utifrån dess behov. ​Med mental ergonomi tränar vi i vardagen i utförandet av våra vanliga arbetsuppgifter. Det är tids- och kostnadseffektivt och ger omedelbara resultat.

Förutom våra två träningsprogram online i mental ergonomi erbjuder vi träning i mindfulness och den mentala hälsotallriken (kommande program).

Kurserna är skapade av Anneli Godman, som under många år verkat som en bro mellan forskning och vardag och gett tusentals människor verktyg för att minska sin stress. Läs mer om Anneli här.

Hur fungerar en webbkurs?

Direkt efter köp får du ett mail med dina inloggningsuppgifter. Du kan sedan logga in via din telefon, dator eller surfplatta. Du kan gå tillbaka och stanna när du vill och göra en paus.

Vad är mental ergonomi?

Mental ergonomi är för hjärnan vad en skön kontorsstol är för kroppen, har flera tidigare deltagare sagt. Och det är en bra liknelse. Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan. Vi vet ganska väl hur vi ska hjälpa vår kropp genom att sitta, stå och gå på ett sätt som är ergonomiskt. Idag, när vi arbetar mycket utifrån tanken, kan vi ta hjälp av den moderna hjärnforskningen för att förstå hur den mentala arbetsmiljön påverkar oss. Mental ergonomi är att skapa en arbetsmiljö som är bättre anpassad till vår hjärnas funktion och dess behov för att kunna prestera på en hög nivå, inte bli så stressad och för att vi ska kunna må gott. Läs mer om Mental Ergonomi här.

Hur går träningen till?

Du får tillgång till ett antal övningar att utföra repetitivt i din vardag. Övningarna är utformade så att de ska gå att utföra under det att du gör ditt vanliga arbete. I kursen får du också ta del av intressanta artiklar, filmer och ljudfiler som ger relvant bakgrund till de olika övningarna. Du kan skriva egna anteckningar, fylla i övningar och även skriva ut textmaterialet du har arbetat med.

Hur lång tid ska jag avsätta för träningen?

Räkna med att avsätta 15-20 minuter/dag för träningsprogrammet. Själva övningarna utför du i ditt vanliga arbete, till exempel genom att träna på att planera på ett hjärnvänligt sätt.

Hur länge kan jag logga in på kursen?

Kurserna har olika giltighetstid. De flesta är tillgängliga 1-3 månader.

Hur långa är kurserna?

Kursernas längd varierar beroende på ämne och kursområde. Du kan alltid se i början av varje kurs hur lång tid som kursen beräknas att ta.

Vilka resultat kan jag förvänta mig?

Allt beror på hur mycket du tränar! Hjärnan lär genom repetition och inlärning i autentisk miljö. Gör du övningarna regelbundet under kurstiden kan du förvänta dig en lugnare hjärna som klarar av att prestera på topp utan att känna så mycket negativ stress. Det innebär att du kommer att känna dig väldigt produktiv, energisk och tillfreds samtidigt som ditt välmående ökar. Här kan du ta del av tidigare deltagares resultat.

Hur förlänger jag min kurs?

Maila support@nextlvl.se och uppge mailadressen du har köpt din kurs med. För att förlänga kurstiden behöver du göra det senast 14 dagar efter att kurstiden har gått ut. Förlängningen är 4 veckor efter avslutat kursdatum.

Vilken kurs ska jag välja?

Det finns en kursbeskrivning av varje kurs där innehåll och antal timmar finns beskrivet. Antalet timmar anger det totala antalet utspritt under 1 - 3 månader. Utifrån dina behov och den tid du kan och vill lägga ner, bestämma du dig för vilken kurs du vill börja med.

Vad ingår i kursköpet?

Obegränsad inloggning under 3 månader 
Fri teknisk support via support@nextlvl.se

Vilka har glädje av webbkurserna i Mental Ergonomi?

Jo, hemarbetare och andra som jobbar utifrån tankar, idéer och kreativitet.

Framför allt alla som arbetar utifrån tanken, det vill säga de som sysslar med problemlösning, planering, beslutsfattande, organisation, analyser, kreativt tänkande etcetera. Liksom de som har många kontaktytor med andra människor. Att arbeta och verka mer mentalt ergonomiskt innebär att ta del av moderna hjärnforskning och hjälpa sin hjärna på traven att navigera i den fullmatade vardag som många upplever. Resultatet blir att hjärnans stressrespons minskar. Här kan du se resultat från tidigare deltagares träning online i Mental Ergonomi.

I en mentalt ergonomisk vardag orkar vi prestera utan att ta kål på oss. Vi får också en större förståelse för hur vi människor påverkar varandra och blir bättre på att samverka när vi får koll på hjärnans sociala drivkrafter och vad som ger respektive tar energi.

Webbkurserna i mental ergonomi kan genomföras som enskild träning och som gruppträning. Perfekt vid hemarbete! Den enskilda träningen startas direkt via Kurskatalogen.

För att starta gruppträning ber vi dig kontakta support@nextlvl.se

Mental Ergonomi

295 kr 4 tim

3 veckor; Fokus - en byggsten för hjärnan

550 kr 15 tim

7 veckor; Mindfulness & uppmärksamhetsträning

295 kr 4 tim

3 veckor; Chilla - din hjärna kommer att tacka dig

295 kr 4 tim

3 veckor; Planera utifrån hur hjärnan vill ha det

750 kr 12 tim

9 veckor; Mental Ergonomi för prestation och välmående

Loading...